Denne skissen viser hvor brakkerigg, parkeringsplass og sikringsgjerder blir satt opp i forbindelse med byggingen av det nye skoleanlegget på Stevingsmogen.

Anleggsområdet gjerdes inne

Mandag 12. februar starter arbeidet med å sette opp brakkerigg og gjøre sikkerhetstiltak rundt anleggsområdet på Stevningsmogen.

Les mer.

Får millioner og beskrives som et foregangsanlegg

Prosjektet Skattekista på Stevingsmogen blir omtalt i svært rosende ordelag både av kulturministeren og Enova. Skoleanleggets svømmehall mottok før jul til sammen over 8,6 millioner kroner. Dette er viktig på veien mot full finansiering av prosjektet.

Les mer.
Dette er situasjonsplanen for stevningsmogen hentet fra presentasjonen som ble vist for politikerne 28. november.

Planen for Stevningsmogen er ute til ettersyn

Reguleringsplanforslaget for Stevningsmogen er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill er 26. januar 2018. Godkjennelse av planen er avgjørende i forhold til tidsplanen som er lagt for bygging av den nye skolen, flerbrukshallen og svømmehallen.

Les mer.
Slik tenker arkitektene at inngangspartiet til den nye skolen blir seende ut. Illustrasjon: SPINN Arkitekter

Fikk applaus etter skole-presentasjon

James Dodson i SPINN Arkitekter fikk spontan applaus fra over 100 fremmøtte etter at han hadde presentert det foreløpige forslaget til hvordan den nye skolen, idrettshallen og svømmehallen på Stevingsmogen planlegges å bli seende ut.

Les mer.
Her signeres kontrakten som bekrefter Flesberg kommunens store investering i ny skole, ny idrettshall og ny svømmehall på Stevningsmogen F.v. ordfører Oddvar Garaas i Flesberg, administrerende direktør Arne Landmark i Backe Stor-Oslo og rådmann Jon Gjæver Pedersen i Flesberg kommune.

Historisk kontraktsignering

Det var høytidelig stemning i kommunestyresalen i Flesberg da kontrakten for bygging av Flesberg skole 2019 ble signert onsdag 18. oktober 2017. Dette er den største enkeltinvesteringen i kommunens historie. – Dette blir veldig bra, sier ordfører i Flesberg, Oddvar Garaas.

Les mer.
Dette er en tidlig faseskisse av selve hjertet i skolebygget. Her vil det være et stort funksjonelt fellesområde for mange ulike aktiviteter. Vi kommer tilbake med flere bilder og illustrasjoner når detaljene er mer utformet.

Backe Stor-Oslo skal bygge den nye skolen

Skattekista er konseptnavnet på det nye skoleanlegget i Flesberg. Det er entreprenøren Backe Stor-Oslo som har fått oppgaven med å bygge skolen og flerbrukshallen på Stevningsmogen. Kontrakten vil bli skrevet i slutten av september.

Les mer.
Kristin Borander er prosjektleder for Flesberg skole 2019.

Entreprenørvalg i september

Det pågår nå grundig evaluering av de entreprenørene som har levert inn til tilbud om å bygge det nye skoleanlegget på Stevingsmogen. Valget av entreprenør vil skje i slutten av september.

Les mer.
Rådmann i Flesberg Jon Gjæver Pedersen og prosjektleder for Flesberg skole 2019, Kristin Borander er svært fornøyde med Klimasats-midlene som nå er bevilget fra Miljødirektoratet.

Får fem millioner til klimatiltak

Det nye skoleanlegget som skal bygges på Stevningsmogen har fått fem millioner kroner i Klimasats-midler fra Miljødirektoratet. I tillegg har direktoratet gitt 250.000 kroner til forprosjektet som skal utrede muligheten for å bygge svømmehall med sterkt klimafokus i tilknytning til skoleanlegget.

Les mer.
Her er de konkurrerende teamene på befaring på Stevningsmogen. De fremmøtte var med på en rundtur på hele anlegget, og fikk god informasjon om både skoletomta og de omkringliggende idrettsanleggene og barnehagen.

Tre team skal utvikle skoleprosjektet

Gjennom sommeren skal tre team av entreprenører og arkitekter jobbe frem sine konsepter for ny skole og flerbrukshall på Stevningsmogen. Valget av leverandør og konsept skal gjøres 1. september.

Les mer.
Skoleutvikler Beate Aske Løtveit er glad for det store engasjementet som er blitt vist fra de ulike brukerne av den fremtidige skoleanlegget på Stevningsmogen.

Engasjementet betyr mye for skoleprosjektet

Alle brukergruppene som har kommet med innspill til det nye skoleanlegget på Stevningsmogen får skryt av skoleutvikler Beate Aske Løtveit. Hun forteller at svært mange av innspillene er med videre i utviklingen av prosjektet.

Les mer.
Side 2 av 3123