Skolen
Det planlegges ny skole for elever fra 1. til 10. trinn på Stevningsmogen. Skolen vil bygges for halvannen parallell – det vil si en kapasitet på 15 klasser. Totalt blir skolen dimensjonert for 420 elever, og den vil bli på 4.800 kvadratmeter.

Idrettshall
Hallen skal ha spilleflate tilsvarende en håndballbane (25 ganger 45 meter). Hallen skal inneholde tribuner, garderobeanlegg og det er satt av plass til trimrom/treningsstudio. Totalt planlegges hallen å bli på 1.750 kvadratmeter.

Skolen og idrettshallen er budsjettert til å koste 247.725.000 kroner.

Svømmehall
Flesberg kommune vedtok i kommunestyrets møte 12. oktober 2017 at det skal bygges svømmehall i tilknytning til skoleanlegget på Stevningsmogen.

Dette betyr at svømmehallplanene nå tas inn i prosjektet og ønskes realisert innenfor samme tidshorisont som skolen og idrettshallen.

Svømmehallen skal bygges med konkurransemål i bassenget på 21 x 25 meter.

Vedtaket i kommunestyret gjengis under i tråd med protokollen fra møtet:

  1. Flesberg kommune benytter seg av opsjonen svømmehall i det vinnende konsept for skole og idrettshall, og i tråd med tidligere fullmakter og samarbeidsavtale med KKE, gis rådmannen fullmakt til å forhandle pris for svømmehall og optimale løsninger for integrering av hallen i totalkonseptet.
  2. Lånerammen for skole- og idrettshallprosjektet økes med kr. 10 mill. og avdragstiden utvides til 35 år, slik det fremgår av saksutredningen.
  3. Kommunestyret ber om at det tas kontakt med nabokommuner for å avklare deltakelse i svømmehallprosjektet, med tanke på realisering av dette som et interkommunalt anlegg.