Det planlegges ny skole for elever fra 1. til 10. trinn på Stevningsmogen. Skolen vil bygges for halvannen parallell – det vil si en kapasitet på 15 klasser. Totalt blir skolen dimensjonert for 420 elever, og den vil bli på 4.800 kvadratmeter.