Flesberg kommune vedtok i kommunestyrets møte 12. oktober 2017 at det skal bygges svømmehall i tilknytning til skoleanlegget på Stevningsmogen.

Dette betyr at svømmehallplanene nå tas inn i prosjektet og ønskes realisert innenfor samme tidshorisont som skolen og idrettshallen.

Svømmehallen skal bygges med konkurransemål i bassenget på 21 x 25 meter.

Vedtaket i kommunestyret gjengis under i tråd med protokollen fra møtet:

  1. Flesberg kommune benytter seg av opsjonen svømmehall i det vinnende konsept for skole og idrettshall, og i tråd med tidligere fullmakter og samarbeidsavtale med KKE, gis rådmannen fullmakt til å forhandle pris for svømmehall og optimale løsninger for integrering av hallen i totalkonseptet.
  2. Lånerammen for skole- og idrettshallprosjektet økes med kr. 10 mill. og avdragstiden utvides til 35 år, slik det fremgår av saksutredningen.
  3. Kommunestyret ber om at det tas kontakt med nabokommuner for å avklare deltakelse i svømmehallprosjektet, med tanke på realisering av dette som et interkommunalt anlegg.