Beslutning
Kommunestyret i Flesberg kommune har vedtatt at det skal bygges ny skole og idrettshall på Stevningsmogen. Vedtaket ble enstemmig fattet i kommunestyremøtet 15. desember 2016.

Tidsplan
Denne tidsplanen viser en planlagt fremdrift, og den kan bli endret. Eventuelle endringer og tilføyelser vil bli lagt ut fortløpende på denne nettsiden.

Valg av entreprenør
Utlysning av prekvalifisering på Doffin 1. mars 2017 – med frist 18. april 2017.
Tilbudsfrist for prekvalifiserte entreprenører er 9. august 2017 – klokken 12.00.
Valg av entreprenør skjer 1. september 2017.
Kontraktinngåelse er 15. september 2017.

Utviklingsfase
Oppstarten for samspills- og utviklingsfasen skjer 15. september 2017. Forprosjektet planlegges å være ferdig til 15. desember 2017.

Reguleringsarbeid
Detaljregulering av området vil skje i tiden fra oktober 2017 til januar 2018.
Rammesøknaden for prosjektet behandles (parallelt med reguleringssaken) i tidsrommet november 2017 til januar 2018.

Byggefase
Byggestart planlegges til januar 2018.
Skoleanlegget skal være teknisk ferdig for testing 1. mai 2019.
Skolebygget overleveres 1. juni 2019.
Uteområdene overleveres 1. juli 2019.
Inventar til anlegget leveres i juni 2019.
Skoleanlegget står ferdig til bruk for alle fra skolestart høsten 2019.

NB!
Byggestart i Januar 2018 er tentativ, og vil avhenge av kommunal saksbehandling for detaljregulering og byggesak, godkjennelse av utviklingsfasen/forprosjekt og inngåelse av kontrakt for oppstart av gjennomføringsfasen. Det forutsettes parallell prosess for rammesøknad og detaljregulering, og tidlig søknad om igangsettelse (IG). Arbeidene kan tidligst starte opp når regulering/ramme/IG foreligger.