Denne skissen viser hvor brakkerigg, parkeringsplass og sikringsgjerder blir satt opp i forbindelse med byggingen av det nye skoleanlegget på Stevingsmogen.

Mandag 12. februar starter arbeidet med å sette opp brakkerigg og gjøre sikkerhetstiltak rundt anleggsområdet på Stevningsmogen.

Prosjektleder Øyvind Bakken hos entreprenøren Backe Stor-Oslo opplyser at monteringen av brakkerigg samt oppsetting av gjerder på det nye skoleområdet vil ta to uker.

Det betyr at området er sikret og stengt for allmennheten fra mandag 26. februar 2018.

Som det fremgår av riggplanen (vedlagte illustrasjon) blir det en ny adkomst for de som skal benytte idrettsanlegget på Stevningmogen. En stor parkeringsplass på kortsiden av kunstgressbanen vil være adkomstområdet til skiløyper og skiskytterarenaen etter 26. februar.

Vedlagte illustrasjon viser også hvordan byggegjerdene vil strekke seg rundt på området, og blant annet sikre barnehagen på en forsvarlig og tygg måte.

– Det vil kunne bli endringer i anleggsområdet underveis i byggeprosessen. Endringene vil det bli informert om, sier prosjektleder Øyvind Bakken.