Dette bildet er tatt med drone over Stevningsmogen 14. februar 2018. Her er entreprenøren i ferd med å rigge opp anleggsplassen. Vi skal fortsette å fotografere med drone for å vise endringene på området fremover.

Mandag 19. februar ble byggesøknaden for det nye skoleanlegget på Stevningsmogen godkjent. Det betyr at alt nå er klart for bygging.

På dronebildet ser vi at entreprenøren Backe Stor-Oslo er i ferd med å rigge brakker ved skoletomta. Etter planen skal arbeidet med ny skole, idrettshall og svømmehall starte 1. mars.

– Byggesøknaden ble godkjent 19. februar, så da skal alt være klart, sier teknisk sjef Jarle Weseth i Flesberg kommune.

Forrige uke ble endelig kontrakt med entreprenøren underskrevet, og den 15. februar ble også reguleringsplanen for Stevningsmogen godkjent.

Forslaget til reguleringsplan har ligget ute til offentlig ettersyn en periode. Fristen for å komme med innspill var satt til 26. januar. Nå har altså planen blitt ferdig saksbehandlet, og den er enstemmig godkjent og vedtatt av Flesberg kommunestyre.