Prosjektet Skattekista på Stevingsmogen blir omtalt i svært rosende ordelag både av kulturministeren og Enova. Skoleanleggets svømmehall mottok før jul til sammen over 8,6 millioner kroner. Dette er viktig på veien mot full finansiering av prosjektet.

Enova har bevilget 3.635.000 kroner til svømmehallen. I begrunnelsen fra Enova står det blant annet at ”for mindre kommuner vil dette kunne bli et referansebygg og vise at det er mulig å bygge energieffektivt, uten solceller, samtidig som kostnadene er relativt lave”.

Rådmann Jon Gjæver Pedersen i Flesberg kommune er stolt og glad for at konseptet for det nye skoleanlegget blir lagt merke til, og at det utløser betydelige summer inn i finansieringskabalen.

Enova skriver videre at spredningseffekten rundt dette konseptet vurderes som høyt da det ikke finnes skolebygg med de samme innovative løsningene – verken i nærområdet eller nasjonalt. Videre poengterer Enova at prosjektet gir en grundig demonstrasjon av hva som er mulig å oppnå med moderate merkostnader.

Referanseanlegg
Svømmehallen på Stevningsmogen fikk også fem millioner kroner i ekstrabevilgning fra det anleggspolitiske programmet til Kulturdepartementet på slutten av desember 2017. Dette er penger som kommer i tillegg til fremtidige spillemidler.

– Det er særlig gledelig at svømmehallen skal ligge i tilknytning til skole, idrettshall og bibliotek. Dette blir et fantastisk løft for Flesberg, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til Laagendalsposten.

I Flesberg kommunes søknad til om ekstramidler fra Kulturdepartementet ble det også vedlagt en uttalelse fra Buskerud idrettskrets. Idrettskretsen har vist stor interesse for skoleanlegget, og konstituert organisasjonssjef Øyvind Thorsen omtaler anlegget på denne måten:

– Vi anser Skattekista for å kunne bli et referanseanlegg for idretten i vår region. Det har lenge vært offisiell anleggspolitikk å sørge for at nyetableringer legges tett på skoler for å sørge for høy utnyttelse på dagtid som på kveldstid. Skattekista med svømmehall, idrettshall og skolebygg bygd sammen og plassert rett ved det eksisterende idrettsanlegget, Stevningsmogen, er på mange måter fullbyrdelsen av slike strategier, sier Thorsen.

Finansieringsplan
Rådmann Jon Gjæver Pedersen og ordfører Oddvar Garaas er svært fornøyde med bevilgningene til svømmehallen som ble kjent før jul. Dette er kjærkomne penger i puslespillet med å fullfinansiere den politisk vedtatte svømmehallen som en del av skoleanlegget.

Totalt har svømmehallen en kostnadsramme på 63,5 millioner kroner. Bevilgningene fra Enova og Kulturdepartementet er viktige sammen med en forventet spillemiddelbevilgning på 29 millioner kroner. I tillegg er det vedtatt en låneramme for prosjektet på ti millioner kroner. Resten av kabalen jobbes det nå for fullt med å legge.

Ny Flesberg skole med idrettshall og svømmehall skal står ferdig på Stevningsmogen til skolestart høsten 2019.