Oppdragsgiver:
Flesberg kommune

Kontaktperson:
Jon Gjæver Pedersen (rådmann)
Mobil: 400 08 521
jon-gj.pedersen@flesberg.kommune.no

Byggherre:
Kongsberg kommunale eiendom KF

Kontaktpersoner:
Brynjar Henriksen (prosjekteier)
Mobil: 481 66 122
brynjar.henriksen@kongsberg.kommune.no

Kjetil Skillberg (prosjektansvarlig)
Mobil: 481 66 112
kjetil.skillberg@kongsberg.kommune.no

Prosjektledelse:
WSP Norge AS

Kontaktpersoner:
Kristin Borander (prosjektleder)
Mobil: 920 94 929
kristin.borander@wspgroup.no

Kjartan Hervig (assisterende prosjektleder)
Mobil: 906 91 652
kjartan.hervig@wspgroup.no

Beate Aske Løtveit (pedagog og skoleutvikler)
Mobil: 4540 4501
beate.aske.lotveit@wspgroup.no