Kristin Borander er prosjektleder for Flesberg skole 2019.

Entreprenørvalg i september

Det pågår nå grundig evaluering av de entreprenørene som har levert inn til tilbud om å bygge det nye skoleanlegget på Stevingsmogen. Valget av entreprenør vil skje i slutten av september.

Les mer.
Rådmann i Flesberg Jon Gjæver Pedersen og prosjektleder for Flesberg skole 2019, Kristin Borander er svært fornøyde med Klimasats-midlene som nå er bevilget fra Miljødirektoratet.

Får fem millioner til klimatiltak

Det nye skoleanlegget som skal bygges på Stevningsmogen har fått fem millioner kroner i Klimasats-midler fra Miljødirektoratet. I tillegg har direktoratet gitt 250.000 kroner til forprosjektet som skal utrede muligheten for å bygge svømmehall med sterkt klimafokus i tilknytning til skoleanlegget.

Les mer.
Her er de konkurrerende teamene på befaring på Stevningsmogen. De fremmøtte var med på en rundtur på hele anlegget, og fikk god informasjon om både skoletomta og de omkringliggende idrettsanleggene og barnehagen.

Tre team skal utvikle skoleprosjektet

Gjennom sommeren skal tre team av entreprenører og arkitekter jobbe frem sine konsepter for ny skole og flerbrukshall på Stevningsmogen. Valget av leverandør og konsept skal gjøres 1. september.

Les mer.
Skoleutvikler Beate Aske Løtveit er glad for det store engasjementet som er blitt vist fra de ulike brukerne av den fremtidige skoleanlegget på Stevningsmogen.

Engasjementet betyr mye for skoleprosjektet

Alle brukergruppene som har kommet med innspill til det nye skoleanlegget på Stevningsmogen får skryt av skoleutvikler Beate Aske Løtveit. Hun forteller at svært mange av innspillene er med videre i utviklingen av prosjektet.

Les mer.

Status i prosjektet mars 2017

Etter kommunestyrets enstemmige vedtak om finansiering av skole- og hallprosjektet 15. desember har årets første måneder blitt benyttet til formell oppstart av prosjektet og aktiv brukermedvirkning for Flesberg skole 2019.

Les mer.

Styringsgruppen er i arbeid

Prosjektet Flesberg skole 2019 har en egen styringsgruppe som skal holde et overordnet blikk på hvordan fremdriften går.

Les mer.

Klare utfordringer fra foreningslivet

25 representanter fra lag og foreninger var tirsdag 17. januar invitert til å komme med sine innspill til det nye skoleanlegget på Stevningsmogen. Og det manglet ikke på utfordringer som ble overlevert til prosjektledelsen.

Les mer.

Planlegger sin egen skolegård

19 elever fra alle trinn på Flesberg skole og Lampeland skole jobbet iherdig med å gi innspill til hva skolegården på den nye Flesberg skole bør inneholde når den står ferdig i 2019.

Les mer.

Her planlegges den nye skolen

Alle lærerne i Flesberg møttes til kick-off på Lampeland Hotell 3. januar. De ble kraftig utfordret på å beskrive hva de ser for seg at det nye skoleanlegget på Stevningsmogen skal inneholde når det står ferdig til skolestart i 2019.

Les mer.

Bred involvering for ny skole

Den første uken i 2017 har vært preget av fullt fokus på det nye skoleanlegget i Flesberg. Bred involvering fra de som skal bruke det nye anlegget er viktig for at prosessen skal bli vellykket.

Les mer.
Side 3 av 41234