Dette bildet er tatt med drone over Stevningsmogen 14. februar 2018. Her er entreprenøren i ferd med å rigge opp anleggsplassen. Vi skal fortsette å fotografere med drone for å vise endringene på området fremover.

Klart for bygging av skoleanlegget

Mandag 19. februar ble byggesøknaden for det nye skoleanlegget på Stevningsmogen godkjent. Det betyr at alt nå er klart for bygging.

Les mer.
Her signeres kontrakten for byggingen av skole, idrettshall og svømmehall på Stevningsmogen. Fra venstre produksjonssjef Brynjar Henriksen i Kongsberg kommunale eiendom KF, rådmann Jon Gjæver Pedersen i Flesberg kommune, ordfører Oddvar Garaas i Flesberg og administrerende direktør Arne Landmark i Backe Stor-Oslo.

Klart for byggestart 1. mars

Onsdag 14. februar 2018 ble kontrakten om byggingen av det nye skoleanlegget på Stevingsmogen undertegnet. Entreprenør Backe Stor-Oslo har allerede begynt å rigge opp til bygging, og byggestart vil skje 1. mars.

Les mer.
Denne skissen viser hvor brakkerigg, parkeringsplass og sikringsgjerder blir satt opp i forbindelse med byggingen av det nye skoleanlegget på Stevingsmogen.

Anleggsområdet gjerdes inne

Mandag 12. februar starter arbeidet med å sette opp brakkerigg og gjøre sikkerhetstiltak rundt anleggsområdet på Stevningsmogen.

Les mer.

Får millioner og beskrives som et foregangsanlegg

Prosjektet Skattekista på Stevingsmogen blir omtalt i svært rosende ordelag både av kulturministeren og Enova. Skoleanleggets svømmehall mottok før jul til sammen over 8,6 millioner kroner. Dette er viktig på veien mot full finansiering av prosjektet.

Les mer.
Dette er situasjonsplanen for stevningsmogen hentet fra presentasjonen som ble vist for politikerne 28. november.

Planen for Stevningsmogen er ute til ettersyn

Reguleringsplanforslaget for Stevningsmogen er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill er 26. januar 2018. Godkjennelse av planen er avgjørende i forhold til tidsplanen som er lagt for bygging av den nye skolen, flerbrukshallen og svømmehallen.

Les mer.
Slik tenker arkitektene at inngangspartiet til den nye skolen blir seende ut. Illustrasjon: SPINN Arkitekter

Fikk applaus etter skole-presentasjon

James Dodson i SPINN Arkitekter fikk spontan applaus fra over 100 fremmøtte etter at han hadde presentert det foreløpige forslaget til hvordan den nye skolen, idrettshallen og svømmehallen på Stevingsmogen planlegges å bli seende ut.

Les mer.
Her signeres kontrakten som bekrefter Flesberg kommunens store investering i ny skole, ny idrettshall og ny svømmehall på Stevningsmogen F.v. ordfører Oddvar Garaas i Flesberg, administrerende direktør Arne Landmark i Backe Stor-Oslo og rådmann Jon Gjæver Pedersen i Flesberg kommune.

Historisk kontraktsignering

Det var høytidelig stemning i kommunestyresalen i Flesberg da kontrakten for bygging av Flesberg skole 2019 ble signert onsdag 18. oktober 2017. Dette er den største enkeltinvesteringen i kommunens historie. – Dette blir veldig bra, sier ordfører i Flesberg, Oddvar Garaas.

Les mer.
Dette er en tidlig faseskisse av selve hjertet i skolebygget. Her vil det være et stort funksjonelt fellesområde for mange ulike aktiviteter. Vi kommer tilbake med flere bilder og illustrasjoner når detaljene er mer utformet.

Backe Stor-Oslo skal bygge den nye skolen

Skattekista er konseptnavnet på det nye skoleanlegget i Flesberg. Det er entreprenøren Backe Stor-Oslo som har fått oppgaven med å bygge skolen og flerbrukshallen på Stevningsmogen. Kontrakten vil bli skrevet i slutten av september.

Les mer.
Kristin Borander er prosjektleder for Flesberg skole 2019.

Entreprenørvalg i september

Det pågår nå grundig evaluering av de entreprenørene som har levert inn til tilbud om å bygge det nye skoleanlegget på Stevingsmogen. Valget av entreprenør vil skje i slutten av september.

Les mer.
Rådmann i Flesberg Jon Gjæver Pedersen og prosjektleder for Flesberg skole 2019, Kristin Borander er svært fornøyde med Klimasats-midlene som nå er bevilget fra Miljødirektoratet.

Får fem millioner til klimatiltak

Det nye skoleanlegget som skal bygges på Stevningsmogen har fått fem millioner kroner i Klimasats-midler fra Miljødirektoratet. I tillegg har direktoratet gitt 250.000 kroner til forprosjektet som skal utrede muligheten for å bygge svømmehall med sterkt klimafokus i tilknytning til skoleanlegget.

Les mer.
Side 1 av 212