Slik ser det ut på byggeplassen for Flesberg skole på Stevingsmogen i øyeblikket. Dette drone-bildet ble tatt 27. juni 2018.

Miljødirektoratet har gitt tilsagn på tre millioner kroner i Klimasats-støtte til den nye svømmehallen på Stevningsmogen. Totalt har skoleprosjektet nå innkassert nær 11,5 millioner i bistand for sin satsing på klimagassreduksjon.

– Dette er svært gledelig. Det betyr at vi prosjekterer og bygger i tråd med de nasjonale satsingene på klimavennlige bygg, sier prosjektleder Kristin Borander i WSP Norge.

Hun har prosjektlederansvaret for det nye skoleanlegget i Flesberg. 

Tidligere i juni ble det altså klart at direktoratet gir tilsagn på ytterligere tre millioner kroner i Klimasats-støtte. Denne gangen er tilsagnet gitt til svømmehallen. I fjor fikk skoleprosjektet fem millioner i Klimasats-midler, samt 250.000 kroner til et forprosjekt for svømmehallen. I tillegg har Enova støttet prosjektet med 3,2 millioner kroner. Det betyr at storsatsingen på Stevningsmogen nå har mottatt 11.450.000 kroner i støtte til energi- og miljøløsninger.

Bærekraftig løsning

– Dette gir trygghet i forhold til å bygge en bærekraftig løsning i Flesberg, og det er noe vi har arbeidet med gjennom hele prosessen, sier en meget fornøyd prosjektleder.

Klimastøtten setter samtidig klare krav til gjennomføringen av prosjektet. Støtten krever at det underveis i byggeprosessen blir rapportert at klimamålene opprettholdes i det som faktisk blir bygget.

Flesberg skole 2019 har som ambisjon at det skal være en reduksjon i klimagassutslipp fra byggematerialer med minst 50 prosent. 

– Tilsagnet gjør at vi nå foretar et nytt valg for svømmehallen og endrer fra stålkonstruksjon til trekonstruksjon også i svømmehallen. Ny klimagassberegning viser at vi da totalt sett kommer innenfor en målsetting om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp. Massivtre er nøkkelen til å treffe målet om et betraktelig lavere klimafotavtrykk, sier prosjektleder Borander.

Anerkjennelse

Rådmann Jon Gjæver Pedersen i Flesberg kommune er også svært fornøyd med det siste million-tilsagnet til svømmehallen.

– Disse midlene fører til at vi kan satse ytterligere på våre klimamål, og det er veldig viktig for profilen på hele prosjektet. I tillegg er det en flott anerkjennelse fra staten at vi får disse pengene, sier rådmannen.

Den nye Flesberg skole med idrettshall og svømmehall bygges i øyeblikket på Stevningsmogen. Anlegget skal stå ferdig til skolestart høsten 2019.