Her signeres kontrakten for byggingen av skole, idrettshall og svømmehall på Stevningsmogen. Fra venstre produksjonssjef Brynjar Henriksen i Kongsberg kommunale eiendom KF, rådmann Jon Gjæver Pedersen i Flesberg kommune, ordfører Oddvar Garaas i Flesberg og administrerende direktør Arne Landmark i Backe Stor-Oslo.

Onsdag 14. februar 2018 ble kontrakten om byggingen av det nye skoleanlegget på Stevningsmogen undertegnet. Entreprenør Backe Stor-Oslo har allerede begynt å rigge opp til bygging, og byggestart vil skje 1. mars.

Det var høytidssteming på Lampeland hotell da kontrakten for Flesberg kommunes største enkeltinvestering noensinne skulle undertegnes.

– Jeg må klype meg i armen. Dette er nesten som et eventyr, sa ordfører Oddvar Garaas etter at forprosjektet var blitt presentert.

– Det er flott å stå her i dag og se at prosjektet har kommet så langt. Det har vært krevende, gøy og spennende. Nå står vi foran byggestart på et av de mest spenstige prosjektene jeg har vært borti, sier produksjonssjef Brynjar Henriksen i Kongsberg kommunale eiendom (KKE).

KKE er byggherre for Flesberg kommune når ny skole, idrettshall og svømmehall skal bygges på Stevningsmogen.

Rask byggetid
Backe Stor-Oslo er entreprenøren som skal bygge skoleanlegget på til sammen 9222 kvadratmeter.

Kontrakten som ble undertegnet onsdag er på 236 millioner kroner (eks mva), og skal sikre at skoleanlegget står ferdig til skolestart høsten 2019.

Byggestart er satt til 1. mars i år. Det betyr at skoleanlegget med idrettshall og svømmehall skal reises på ett år og fem måneder. Det setter høye krav til fremdrift og effektivitet, men entreprenøren er tydelig på at dette skal gå fint.

Her er den første skissen av hvordan svømmehallen blir seende ut innvendig. Illustrasjon: Spinn Arkitekter

Her er den første skissen av hvordan svømmehallen blir seende ut innvendig. Illustrasjon: Spinn Arkitekter

Her er en skisse fra hvordan undervisningsrommene for 1. og 2. trinn kan bli seende ut. Illustrasjon: Spinn Arkitekter

Her er en skisse fra hvordan undervisningsrommene for 1. og 2. trinn kan bli seende ut. Illustrasjon: Spinn Arkitekter

Innovativt bygg
Under presentasjonen av forprosjektet ble det nok en gang understreket at skoleanlegget, som bygges i mest mulig massivtre, inneholder en rekke tekniske innovasjoner som gjør anlegget til et foregangsbygg i sitt slag. Prosjektet er laget på en måte som allerede har utløst både klimasatsstøtte fra Miljødirektoratet og Enova-støtte i millionklassen.

Grundigere beskrivelse av de ulike innovative elementene skal vi komme tilbake til på denne prosjektsiden utover i byggeprosessen.

Arkitektene har nå begynt å få på plass både romløsninger og fargevalg inne i selve skolebygget. Blant annet vil hvert trinnområde få sine egen identitetsskapende farge som vil bidra til å skape miljøet innendørs.

Utearealet og skolegården vil også inneholde spennende elementer. Og som entreprenørens tekniske sjef, Christian Molt Rise, sa under sin presentasjon:

– Det er neppe mange skoler som har ski-in og ski-out, men det blir det her.