Ordfører Oddvar Garaas tok det førstespadetaket og markerte byggestarten på Stevningsmogen 1. mars 2018.

Ordfører Oddvar Garaas tok spaden i egne hender og markerte byggestarten for det nye skoleanlegget på Stevingsmogen. – Dette er noe av det største en ordfører kan være med på, sier han.

Men 20 minusgrader og sur vind, var det lite som minnet om den førstevårdagen i Flesberg i 2018. Likevel ble 1. mars datoen for å markere byggestarten for det nye skoleanlegget.

De neste 17 månedene vil Stevningsmogen være en yrende byggeplass hvor dagens arealer skal romme fremtidens skole, idrettshall og svømmehall. Hele anlegget skal stå ferdig til bruk ved skolestart høsten 2019.

Største investeringen
– Det er jo det største løftet som er gjennomført i Flesberg noensinne. Dette blir et anlegg som kommer alle innbyggerne våre til gode. Tilreisende til Flesberg vil også i høyeste grad kunne nyte godt av mange av funksjonene vi får her. Dette er en stor dag, og jeg gleder meg virkelig til å følge byggeprosessen tett, sier ordfører Oddvar Garaas.

Ordføreren iførte seg hjelm og spade, og viste godt håndlag med skuffa da han gikk løs på en grushaug som ligger i området hvor det store fellesområdet i skoleanlegget blir liggende. Garaas var tydelig på at hans innsats med spaden blir av symbolsk karakter, og at han har stor tillit til at entreprenøren sørger for resten av byggingen.

Prosjektleder Øyvind Bakken i Backe Stor-Oslo (t.v.) og ordfører Oddvar Garaas i Flesberg orienterte kort om fremdriften de neste ukene av byggeperioden.

Prosjektleder Øyvind Bakken i Backe Stor-Oslo (t.v.) og ordfører Oddvar Garaas i Flesberg orienterte kort om fremdriften de neste ukene av byggeperioden.

Fremdrift
Det er Øyvind Bakken fra Veggli som er prosjektleder hos entreprenøren Backe Stor-Oslo. Bakken fortalte kort om fremdriftsplanene på anleggsområdet i tiden som kommer.

– De nærmeste dagene vil vi drive hogst, forberedelser og sikringsarbeider på området. 19. mars starter vi med gravearbeidene på tomta, og vi vil begynne med betongarbeidene for skoleanlegget 2. mai, sier Øyvind Bakken.

Han er nå installert i en stor og moderne brakkerigg på Stevningsmogen. Brakkeriggen vil være arbeidsplassen for mange personer som skal bidra til å realisere skoleanlegget de neste 17 månedene.