Kristin Borander er prosjektleder for Flesberg skole 2019.

Det pågår nå grundig evaluering av de entreprenørene som har levert inn til tilbud om å bygge det nye skoleanlegget på Stevingsmogen. Valget av entreprenør vil skje i slutten av september.

– Vi fikk inn tilbudene fra entreprenørene 9. august. I perioden etter har vi, og driver fortsatt med grundige evalueringer av disse tilbudene. Det blir kåret en vinner som vil bli offentliggjort i slutten av måneden, sier prosjektleder for Flesberg skole 2019, Kristin Borander.

I løpet av sommeren og tidlig høst rapporteres det om høy planleggingsaktivitet rundt etablering av skoleanlegget på Lampeland. Varslet reguleringsplan har vært oppe i regionalt planforum, og arbeidet med videre regulering av området har høy prioritering utover høsten.

Som tidligere meldt har prosjektet fått fem millioner kroner i klimasatsmidler. Disse pengene ivaretas på en hensiktsmessig måte i den videre planleggingsfasen.

Spørsmålet om bygging av en svømmehall i tilknytning til skoleanlegget er ennå ikke avklart. Arbeidet rundt dette pågår i øyeblikket, og det vil bli informert mer om denne delen av prosjektet så snart det foreligger et tydeligere beslutningsgrunnlag.