Her er de konkurrerende teamene på befaring på Stevningsmogen. De fremmøtte var med på en rundtur på hele anlegget, og fikk god informasjon om både skoletomta og de omkringliggende idrettsanleggene og barnehagen.

Gjennom sommeren skal tre team av entreprenører og arkitekter jobbe frem sine konsepter for ny skole og flerbrukshall på Stevningsmogen. Valget av leverandør og konsept skal gjøres 1. september.

Prosjektledelsen for Flesberg skole 2019 har nå prekvalifisert tre team med entreprenører og arkitekter som skal utvikle sine løsninger for det nye skoleanlegget. 10. mai 2017 ble det avholdt informasjonsmøte for entreprenør-teamene hvor de fikk informasjon om kommunen og ambisjonene for skoleprosjektet.

Teamene som nå konkurrerer om leveransen er:

 1. Entreprenør: Hent
  Arkitekt: LINK arkitektur
  Landsskapsarkitekt: LINK arkitektur
 1. Entreprenør: Skorve
  Arkitekt: Nordsjø Arkitekter/Søndegaard Rickfelt AS
  Landsskapsarkitekt: Feste Grenland
 1. Entreprenør: Backe Stor-Oslo
  Arkitekt: Spinn Arkitekter AS
  Landsskapsarkitekt: Norconsult AS

En merkedag
Under infomøtet på Lampeland hotell fikk teamene en omfattende presentasjon av både Flesberg kommune, lokalsamfunnet og hovedrammene for skoleprosjektet.

Rådmann Jon Gjæver Pedersen tok for seg Flesberg kommune i et overordnet perspektiv. Han fortalte om befolkningen, næringslivet, boligutvikling og det rike og viktige frivillighetsarbeidet som gjøres i lokalmiljøet.

– Skoleprosjektet handler om å etablere en svært viktig møteplass i lokalsamfunnet vårt, sa rådmannen.

Ordfører Oddvar Garaas beskrev hvilke forventinger kommunen har til det nye skoleanlegget.

– Skoleprosjektet har tatt lang tid, men nå skal det realiseres. Derfor er det en merkedag at vi er her i dag. Vi er veldig spente på å se hvilke løsninger dere velger å presentere etter sommerferien. Dette blir et landemerke som skal synes godt for alle som ferdes i Numedal, sa Garaas til de fremmøtte teamene.

Teknisk sjef Leif Kjørsvik ga grundig informasjon om reguleringsarbeidet som pågår. Han fortalte også om hvilke muligheter og utfordringer vann- og avløpsopplegget rundt Stevningsmogen legger på utviklingen av skoleanlegget. Det samme gjelder de øvrige tekniske anleggene som allerede er på plass.

Rådmann i Flesberg Jon Gjæver Pedersen og prosjektleder Kristin Borander jobber for fullt med planleggingen av det nye skoleanlegget på Stevningsmogen.

Rådmann i Flesberg Jon Gjæver Pedersen og prosjektleder Kristin Borander jobber for fullt med planleggingen av det nye skoleanlegget på Stevningsmogen.

Klare frister
Prosjektleder for skoleprosjektet er WSP Norge AS. Prosjektleder Kristin Borander, assisterende prosjektleder Kjartan Hervig og skoleutvikler Beate Aske Løtveit fra WSP gjennomgikk sine fagområder, og fortalte om hvilke krav og spesifikasjoner som ligger til grunn for konkurransegrunnlaget entreprenør-teamene nå skal forholde seg til.

De prekvalifiserte teamene ble til slutt tatt med på en omfattende befaring på Stevningsmogen. Og nå skal teamene utarbeide sine konsepter.

Tilbudsfristen for de som konkurrerer om prosjektet er satt til 9. august 2017, klokken 12.00.

Endelig valg av leverandør skjer 1. september 2017.