Skoleutvikler Beate Aske Løtveit er glad for det store engasjementet som er blitt vist fra de ulike brukerne av den fremtidige skoleanlegget på Stevningsmogen.

Alle brukergruppene som har kommet med innspill til det nye skoleanlegget på Stevningsmogen får skryt av skoleutvikler Beate Aske Løtveit. Hun forteller at svært mange av innspillene er med videre i utviklingen av prosjektet.

I januar og februar i år ble det arrangert flere workshops med de ulike gruppene som skal bruke det nye skoleanlegget. Lærere, skoleansatte og elever, samt mange representanter fra lag og foreninger ble utfordret til å komme med sine innspill til hva det nye anlegget skal inneholde. Det gjaldt både romprogram, fellesfunksjoner og løsninger på skolegård, utendørsaktiviteter og anleggene rundt.

Eierforhold
– Det var en veldig takknemlig jobb å lede disse møtene. Alle var skikkelig engasjerte, og involveringen har vært bred. Det er åpenbart at de ulike brukergruppene har et sterkt eierforhold til prosjektet, sier skoleutvikler Beate Aske Løtveit i WSP AS. WSP er selskapet som har prosjektledelsen for utviklingen og utbyggingen av skoleanlegget.

Beate Aske Løtveit forteller at det lå mange uløste saker i den mulighetsstudien som var utarbeidet tidligere, og at mange derfor var glade for å bli tatt med på råd i vinter. Innspillene fra de ulike brukergruppene førte til at den opprinnelige mulighetsstudien ble lagt til side. Det betyr at materialet i innspillene fra brukerne er sammenfattet av prosjektledelsen, og tatt med videre i prosessen.

Sterke føringer
Innspillene fra brukergruppene ligger som sterke føringer i det konkurransegrunnlaget entreprenørene nå skal regne på, og arkitektene skal tegne i forhold til.

– Jeg vil tro at rundt 80-90 prosent av alle innspillene er med videre i prosjektet. Dette viser tydelig at brukerne har tenkt sambruk, flerbruk og arealeffektivitet på en svært god måte. Det blir spennende å se den videre gangen i utformingen av og innholdet i dette flotte prosjektet, sier Beate Aske Løtveit.