Dette er situasjonsplanen for stevningsmogen hentet fra presentasjonen som ble vist for politikerne 28. november.

Reguleringsplanforslaget for Stevningsmogen er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill er 26. januar 2018. Godkjennelse av planen er avgjørende i forhold til tidsplanen som er lagt for bygging av den nye skolen, flerbrukshallen og svømmehallen.

Forslaget til reguleringsplan ble behandlet i komiteen for plan, næring og ressurs i Flesberg kommune 28. november. Tor Aasum fra Norconsult presenterte planforslaget.

Presentasjonen som ble vist for politikerne, kan du se her.

Flesberg kommune har vært gjennom en lang prosess for å komme frem til en omforent løsning om kommunens skolestruktur og plassering av ny grunnskole. Planen som nå skal behandles ble varslet allerede i januar 2015.

Nå har som kjent kommunestyret vedtatt at det skal bygges ny grunnskole (1. til 10. klasse), flerbrukshall og svømmehall på Stevningsmogen. Konseptet Skattekista vant anbudskonkurransen tidligere i år.

Reguleringsplanen som nå er ute til offentlig ettersyn må godkjennes av kommunestyret før byggingen av skoleanlegget kan starte.

Planlagt byggestart er tidlig i 2018, og skoleanlegget skal stå ferdig til skolestart høsten 2019.

Alle dokumentene i forslaget til reguleringsplan er lagt ut på nettsidene til Flesberg kommune. Dokumentene kan du lese her.

Alle innspill og merknader til reguleringsplanen skal sendes skriftlig til Flesberg kommune innen 26. januar 2018.

Innspillene sendes:

Flesberg kommune, Lampelandhagan 7, 3623 Lampeland.

Du kan også bruke epost-adressen: postmottak@flesberg.kommune.no