Slik tenker arkitektene at inngangspartiet til den nye skolen blir seende ut. Illustrasjon: SPINN Arkitekter

James Dodson i SPINN Arkitekter fikk spontan applaus fra over 100 fremmøtte etter at han hadde presentert det foreløpige forslaget til hvordan den nye skolen, idrettshallen og svømmehallen på Stevingsmogen planlegges å bli seende ut.

Torsdag 19. oktober var det informasjonsmøte om arbeidet med det nye skoleanlegget. På invitasjonslista sto kommunestyret, rådmannens ledergruppe, ansatte i skolene, SU og FAU ved begge skolene i Flesberg, idrettsrådet og Lampeland barnehage.

Meningsfylte liv
Rådmann Jon Gjæver Pedersen i Flesberg ønsket velkommen til møtet. Han var tydelig på at prosessen kommer til å gå raskt fremover nå.

– Vi har mye jobb foran oss, men det blir nok samtidig noe av det morsomste vi har vært med på, sier Pedersen.

Han fortsatte med å knytte skoleprosjektet sammen med Flesberg kommunens visjon:

– Deler av kommunens visjon handler om at innbyggerne skal oppleve å ha meningsfylte liv. Den nye skolen, idrettshallen og svømmehallen på Stevningsmogen vil hjelpe oss med å oppfylle denne visjonen, sa rådmannen.

Rådmann i Flesberg Jon Gjæver Pedersen gleder seg til prosessen som nå skyter fart.

Rådmann i Flesberg Jon Gjæver Pedersen gleder seg til prosessen som nå skyter fart.

Involvering
Kristin Borander i WSP Norge er prosjektleder for hele utbyggingen. Hun viste frem hvilke faser prosjektet nå kommer til å gå gjennom i tiden som kommer:

Fase 1 (oktober 2017 – januar 2018)
Her vil det bli fortsatt brukermedvirkning for å optimalisere funksjonene til alle deler av anlegget.

Fase 2 (januar 2018- juni 2018)
I denne fasen jobbes det med detaljprosjekteringen for å sette det endelige rom- og funksjonsprogrammet.

Fase 3 (mars 2018 – august 2019)
I denne fasen skal selve gjennomføringen av prosjektet gjøres. Byggestart er satt til mars 2018 – og skoleanlegget skal stå ferdig til skolestart høsten 2019.

Kristin Borander understreker at disse fasene glir inn i hverandre og at det jobbes parallelt med mange faktorer samtidig. Midt oppe i dette er det også full fart på reguleringsplanarbeidet for Stevningsmogen som politikerne skal sluttbehandle tidlig i 2018.

– Dette er et fantastisk prosjekt som det er utrolig gøy å jobbe sammen med dere om å få til, sier Kristin Borander.

Prosjektleder Kristin Borander i WSP Norge gjennomgikk fremdriftsfasene for skoleanlegget på Stevingsmogen.

Prosjektleder Kristin Borander i WSP Norge gjennomgikk fremdriftsfasene for skoleanlegget på Stevingsmogen.

Fikk være med inn i skolen
Størst forventning var nok knyttet til arkitektenes presentasjon i møtet. Daglig leder og partner i SPINN Arkitekter, James Dodson tok møte deltakerne med på en flott reise rundt i det planlagte anlegget. Han fikk god hjelp av landskapsarkitekt Lotta Horgen i Norconsult som forklarte om planene for utendørsområdene.

– Prosjektet heter jo som kjent Skattekista. Det er superhyggelig å vise dere et anlegg som vil spre mye glede i lang tid fremover. Dette prosjektet har vi lagt ned mye kjærlighet i, og vi er veldig stolte av det, sier James Dodson.

Arkitekten fra SPINN gjennomgikk detaljene i bygningene og forklarte om det meste på en levende måte. Tilhørerne fikk også en flott virtuell 3D-vandring inn i selve bygningene, og man kunne føle på hvilke funksjoner som planlegges.

James Dodson viste hvor de ulike klassetrinnene skal holde til, lærerroms-løsningen samt innholdet i både idrettshall og svømmehall. Han la spesielt vekt på multiamfiet som blir selve hjertet i skoleanlegget.

Her kan du lese og studere hele presentasjonen som SPINN Arkitekter viste under informasjonsmøtet.
Nå skal prosjektledelsen sammen med entreprenør, arkitekt og de ulike brukergruppene jobbe videre med å optimalisere rom- og funksjonsprogrammet før byggestart.

 

Daglig leder James Dodson i Spinn Arkitekter presenterte hvordan skoleanlegget i øyeblikket ser ut. Nå skal det detaljplanlegges mye i tiden som kommer for å spikre den endelige løsningen.

Daglig leder James Dodson i SPINN Arkitekter presenterte hvordan skoleanlegget i øyeblikket ser ut. Nå skal det detaljplanlegges mye i tiden som kommer for å spikre den endelige løsningen.

Blir ferdig i tide
Ett av spørsmålene fra salen under møtet handlet om hvorvidt prosjektet blir ferdig i tide til skolestart høsten 2019. Prosjektleder Øyvind Bakken fra entreprenøren Backe Stor-Oslo svarte opp denne utfordringen:

– God planlegging og massivtre i konstruksjonen gir oss en rask og god byggeprosess. Forutsatt at vi starter byggingen i mars 2018, er vi ferdige til skolestart august 2019. Jeg har planlagt ferie i september 2019, så det rekker vi, sier Øyvind Bakken.

Her viser vi tre ulike fasadevinkler på det nye skoleanlegget på Stevningsmogen. Illustrasjon: Spinn Arkitekter

Her viser vi tre ulike fasadevinkler på det nye skoleanlegget på Stevningsmogen. Illustrasjon: SPINN Arkitekter