Prosjektet Flesberg skole 2019 har en egen styringsgruppe som skal holde et overordnet blikk på hvordan fremdriften går.

Styringsgruppen består av ordfører Oddvar Garaas, varaordfører Eilev Bekjorden, rådmann Jon Gjæver Pedersen (leder), oppvekst- og kultursjef Ragnhild Vihovde Kaldestad, teknisk sjef Leif Kjørsvik og Brynjar Henriksen fra Kongsberg kommunale eiendom (KKE).

Styringsgruppens hovedoppgaver er å se til at prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan og innenfor de rammer som er lagt for prosjektet.

Formelt oppstartsmøte for denne gruppen var 19. januar 2017. Dette oppstartsmøtet inneholdt en oppdatering av status i prosessen på det tidspunktet, samt hva som ville være neste steg videre. Styringsgruppemøtet er etterfulgt av et formelt bestillingsbrev fra rådmannen til KKE på gjennomføring av prosjektet.

Styringsgruppen vil heretter møtes ved behov.