Råbygget til fløy 1–4 er det første som blir ført opp i massivtre ved nye Flesberg skole.

Råbygget til Flesberg skoles fløy 1–4 er snart ferdig. Entreprenøren benytter for første gang massivtre som byggemateriale, og så langt er fremdriften svært så oppløftende.

– Råbygget til fløy 1–4 ferdiggjøres nå, og så går det slag i slag med råbyggene til ”hjerterommet” i oktober, svømmehallen i november og idrettshallen i desember. Målet er at alle byggene skal være under tak innen 2. uke neste år hvis værgudene er med oss, forteller prosjektleder Øyvind Bakken hos entreprenør Backe Stor-Oslo.

Miljøvennlig
Flesberg kommune ønsket å utvikle en miljøvennlig og energieffektiv skole samtidig som det skulle benyttes kostnadseffektive løsninger. Blant annet var målet var å få til en reduksjon i klimagassutslipp fra byggematerialer med minst 50 prosent, og ett av de viktigeste tiltakene for å nå dette målet var å bygge skolen i trekonstruksjon, eller såkalt massivtre, i stedet for eksempelvis i betong.

Rent og mye mer effektivt
– Det er første gang vi benytter denne byggemetoden, og erfaringen så langt er bare positiv.
Ikke bare er det mer miljøvennlig, men det er også mye renere og stillere å jobbe med massivtre sammenlignet med betong. Vi slipper masse støv og boring, og det er en god del mer effektivt i forhold til fremdrift, faktisk nærmere 35 prosent, forteller Bakken.

Fra Østerrike
Massivtre-elementene leveres fra Østerrike. Yttervegg-elementene er generelt 4 meter høye og 1,25 meter brede, mens elementene som brukes til etasjeskillere er en del tykkere og lengre.

 – Det blir benyttet massivtre på samtlige av nybyggene, og totalt dreier deg seg om 1650 kubikk, sier prosjektleder Øyvind Bakken hos entreprenøren Backe Stor-Oslo som nå har 40 medarbeidere i gang på anlegget. På det meste vil 70 arbeidere være i sving med å bygge nye Flesberg skole.