Rådmann Jon Gjæver Pedersen ble imponert over det han fikk se på anleggsområdet på Stevningsmoen. – Det er artig å se at ting nå begynner å falle på plass, sier Pedersen.

– Drømmen er at den nye skolen skal bli en aktiv og trygg møteplass for barn og unge der de kan oppleve ulike former for mestring.

Det sier rådmann Jon Gjæver Pedersen i Flesberg kommune som i tillegg håper at den nye skolen kan bli en møteplass også for ”vi som er litt eldre”.  Rådmannen, som nylig var på en omvisning på anlegget, er både stolt og begeistret over det han fikk se på Stevningsmogen. 

– Det er artig å se at ting faller på plass og at man nå også har begynt på uteområdene, sier Pedersen som gleder seg spesielt over alle aktivitetene som blir satt i gang i forbindelse med skoleutbyggingen. – Det er nye aktiviter som faktisk har kommet i gang før selve anleggene er ferdig, sier en fornøyd rådmann.

LAVTERSKELTILBUD
En av de som skal sørge for aktiviteter i tilknytning til nye Flesberg skole er aktivitetskoordinator i kommunen, Henrik Foss. 

 – Vi skal skape et gratis lavterskel-tilbud for ungdom i Flesberg her ved skolen. Det dreier seg om aktiviteter etter skoletid med både idrett, friluftsliv og kultur. Det er så mange muligheter å ta av, sier en engasjert aktivitetskoordinator som også ønsker å få med seg lokale foreninger slik at de kan tilby sine former for aktiviteter.

– Vi skal skape et gratis lavterskel-tilbud for ungdom i Flesberg i tilknytning til den nye skolen, sier Henrik Foss, aktivitetskoordinator i Flesberg kommune.

– Vi skal skape et gratis lavterskel-tilbud for ungdom i Flesberg i tilknytning til den nye skolen, sier Henrik Foss, aktivitetskoordinator i Flesberg kommune.

PLANLEGGER UTLÅNSSENTRAL
Vegg i vegg med den nye skolen ligger Frivillighetssentralen. – Nå som skolen blir nærmeste nabo så gleder jeg meg til å få til et enda bedre samarbeid enn det vi allerede har i dag. Det kan eksempelvis dreie seg om leksehjelp og SFO-tibud. Her kan vi både benytte oss av frivillige og av ungdomsskolelever som har frivillighet som valgfag. Og vi satser dessuten på å få hjelp fra skoleelever i forbindelse med vårt  dagtilbud på Flesbergtunet, sier daglig leder i Frivillighetssentralen, Laila Ulvik, som også ønsker å sette i gang et helt nytt tilbud.

– Ja, vi har veldig lyst til å få til en utlånssenter hvor det er mulig å låne friluftsutstyr slik at ikke alle barn og unge er nødt til å kjøpe dyrt utstyr for å prøve seg på ulike friluftsaktiviteter, sier Ulvik.

Leder ved Frivillighetssentralen, Laila Ulvik, ønsker å starte et utlånssenter hvor det er mulig å låne friluftsutstyr slik at ikke alle barn og unge er nødt til å kjøpe dyrt utstyr for å prøve seg på ulike aktiviteter.

Leder ved Frivillighetssentralen, Laila Ulvik, ønsker å starte et utlånssenter hvor det er mulig å låne friluftsutstyr slik at ikke alle barn og unge er nødt til å kjøpe dyrt utstyr for å prøve seg på ulike aktiviteter.

Se episode 4 av filmserien om Flesberg nye skole her.