En fornøyd gjeng på befaring på Flesberg nye skole der svømmehallen(bak) nå er under oppføring i massivtre. Fra venstre: Avdelingsleder WSP Tønsberg; Gjermund Kaupang, prosjektleder i WSP; Kristin Borander, byggherreombud Svein Arild Lia fra Kongsberg Kommunale Eiendom(KKE), teknisk sjef i Flesberg kommune; Jarle Weseth og teknisk sjef i Backe Stor-Oslo; Christian Molt Riise.

WSP øker nå satsingen på skolebygg. Rådgivningselskapet har blant annet ansatt egne pedagoger som har bidratt i planleggingen av det som blir landets mest moderne skolebygg i massivtre, nye Flesberg skole.

– Bedre inneklima og kort byggetid er de største fordelene med bruk av massivtre som byggemateriale. Og når det gjelder nye Flesberg skole så er det også en foregangsskole når det gjelder romfordeling og pedagogisk funksjonalitet, sier prosjektleder Kristin Borander i WSP, som er en del av det internasjonale rådgiverkonsernet WSP med 48.000 ansatte derav 600 i Norge. 

Konsernet er i dag en av Nordens ledende aktører innen byggprosjektering, prosjektledelse, rådgivning og prosjektutvikling for offentlige og private aktører. 

261 MILLIONER
Byggingen av nye Flesberg skole i Buskerud, som også inkluderer ny svømmehall og idrettsbygg, er godt i gang med ferdigstillelse før skolestart til høsten.  Prosjektet har et budsjett på totalt 261 millioner kroner og et totalareal på 7.800 kvadratmeter. Skolen skal huse 450 elever i tillegg til lærere og administrasjon.

Flesberg kommune ønsket å utvikle en miljøvennlig og energieffektiv skole samtidig som det skulle benyttes kostnadseffektive løsninger. Kongsberg kommunale eiendom KF fikk i oppdrag å ivareta byggherrefunksjonen, mens WSP ble valgt som prosjektleder.  Målet var å få til en reduksjon i klimagassutslipp fra byggematerialer med minst 50 prosent. Ett av de viktigeste tiltakene for å nå dette målet var å bygge skolen i massivtre i stedet for eksempelvis i betong. 

BEDRE INNEKLIMA MED MASSIVTRE
– Som prosjektledere og rådgiver stiller vi ofte rammekrav til reduksjon av klimagassutslipp og energibehov som i neste omgang fører til at entreprenør og arkitekt velger bruk av massivtre, sier energi- og miljørådgiver Jørgen Wanvik i WSP, som opplyser at de nå har en rekke nye skoleprosjekter på gang der massivtre benyttes.

– På en skole er inneklima veldig viktig. I tillegg til at massivtre gir et lunere innemiljø enn betong og hvite gipsvegger så avgir det også mindre avgasser, sier Wanvik, som opplyser at den nye skolen på Flesberg også vil ha hybrid ventilasjon med lufting via vinduene. Massivtre har evnen til å ta opp og utjevne variasjoner i luftfuktighet og luftforurensning som ved hjelp av den hybride ventilasjonen luftes ut i friminuttene. Prosjektet har dessuten fått 10 millioner kroner i støtte fra Klimasats og Enova.

Og totalentreprenør Backe Stor-Oslos aller første erfaring med massivtre er også positiv. – Ikke bare er det mer miljøvennlig, men det er også mye renere og stillere å jobbe med sammenlignet med betong. Vi slipper masse støv og boring, og ikke minst er det en god del mer effektivt i forhold til fremdrift, faktisk nærmere 35 prosent, forteller Bakken.

PEDAGOGER I WSP-TEAMET
De siste årene har WSP økt satsingen på skolebygg, og det er blant annet ansatt egne pedagoger som jobber med pedagogisk programmering og planlegging av de aktuelle undervisningsbyggene. 

– Det at vi nå også innehar denne kompetansen har vært en medvirkende årsak til at skolesatsingen vår har blitt en suksess. En fremtidsrettet skole innebærer i dag en skolehverdag der elevene er aktive i egen læringsprosess, og fokuset på dette stiller store krav til utvikling av den pedagogiske praksis og dermed også til selve utformingen av nye skolebygg, sier Kristin Borander, som i tillegg til å være prosjektleder på nye Flesberg skole også leder prosjektet Framtidas skole i Bamble.

– Jeg tror at en av hovedårsakene til at WSP blir valgt som prosjektleder er at vi legger opp til en samspillsmodell og har ekspertise på de aller fleste fagområder. I tillegg legger vi vekt på å få med entreprenørene tidlig i prosessen når det gjelder selve utviklingen av bygget. På denne måten får alle som er med et sterkt og positivt eierforhold til prosjektet, påpeker prosjektleder Kristin Borander i WSP.   

Teknisk sjef i Flesberg kommune; Jarle Weseth, er veldig fornøyd med både samarbeidet med WSP og fremdriften så langt.

– OPPFYLLER ALLE FORVENTINGER
– Det har vært en veldig profesjonell prosjektledelse samt en dyktig entreprenør, noe som har vært helt avgjørende for at vi nå ser ut til å lykkes med et prosjekt som det har vært stilt store forventninger til her i Flesberg, sier Weseth, rett etter en befaring på skolen.

– Det er veldig morsomt å konstatere at det ser ut til å bli helt som forventet. Skolen og idrettsbyggene glir veldig flott inn i naturen og omgivelsene, og det bevisste valget av massivtre som materiale passer perfekt til en bygdeskole som dette som ligger vegg i vegg med skogen her i Flesberg. I tillegg får vi et veldig miljøvennlig og funksjonelt skolebygg med et godt inneklima omkranset av lune trekonstruksjoner, sier Weseth som opplyser at kommune nå også skal sett i gang et større boligprosjekt i nærheten av skolen og idrettsanlegget som han er overbevist om vil bli veldig attraktivt. 

 

”HJERTEROMMET”. Nye Flesberg skoles ”Hjerterom”, sentrallokalet mellom de to hovedfløyene, begynner å bli ferdig.

”HJERTEROMMET”. Nye Flesberg skoles ”Hjerterom”, sentrallokalet mellom de to hovedfløyene, begynner å bli ferdig.

 

 

MASSIVTRE: Også skolens nye svømmehall blir reist i massivtre som blant annet har evnen til å ta opp og utjevne variasjoner i luftfuktighet.

MASSIVTRE: Også skolens nye svømmehall blir reist i massivtre som blant annet har evnen til å ta opp og utjevne variasjoner i luftfuktighet.

 

SKOLEINSPEKSJON: Avdelingsleder i WSP Tønsberg; Gjermund Kaupang, sjekker det nye gulvet i ”Hjerterommet” på nye Flesberg skole mens teknisk sjef i Flesberg kommune; Jarle Weseth(t.v.), byggherreombud i KKE; Sven Arild Lia, prosjektleder i WSP; Kristin Borander, prosjektmedarbeider i KKE; Henriette Berg og prosjekteringsleder i Backe Stor-Oslo; Therese Biti-Johansen, følger nøye med.

SKOLEINSPEKSJON: Avdelingsleder i WSP Tønsberg; Gjermund Kaupang, sjekker det nye gulvet i ”Hjerterommet” på nye Flesberg skole mens teknisk sjef i Flesberg kommune; Jarle Weseth(t.v.), byggherreombud i KKE; Sven Arild Lia, prosjektleder i WSP; Kristin Borander, prosjektmedarbeider i KKE; Henriette Berg og prosjekteringsleder i Backe Stor-Oslo; Therese Biti-Johansen, følger nøye med.

 

VINDU MOT VERDEN. Nye Flesberg skole ligger vegg i vegg med skog og natur. Den hybride ventilasjon foregår ved lufting via vinduene.

VINDU MOT VERDEN. Nye Flesberg skole ligger vegg i vegg med skog og natur. Den hybride ventilasjon foregår ved lufting via vinduene.

 

FULL FART: Fremdriften i skoleprosjektet er god blant annet takket være bruk av massivtre som byggemateriale.

FULL FART: Fremdriften i skoleprosjektet er god blant annet takket være bruk av massivtre som byggemateriale.

Kontaktperson: Prosjektleder WSP; Kristin Borander 920 94 929