Fra venstre Anne Mette Aaby (Rektor, Flesberg skole), Øyvind Bakken (Backe Stor-Oslo), Sven Arild Lia (KKE), Kjetil Skillberg (KKE), Oddvar Garås (ordfører Flesberg kommune), Jon Gjæver Pedersen (rådmann Flesberg kommune, Christian Molt Riise (Backe Stor-Oslo), Brynjar Henriksen (KKE) og Kristin Borander (WSP)

Tradisjonen tro arrangerte byggherren kranselag nå som taket på nye Flesberg skole er tett. Det ble servert mat, kake og kaffe på Stemningsmogen grendehus der alle arbeiderne var invitert sammen med representanter fra byggherre, byggeledelse og prosjektledelse.  

Takk for innsats og engasjement
Før maten ble servert, benyttet Brynjar Henriksen fra KKE anledningen til å takke for jobben som er gjort så langt. Han informerte om at Flesberg skole er det største byggeprosjektet som Flesberg kommune noensinne har gjort, og at jobben ikke hadde vært mulig å få til uten engasjementet og innsatsen fra de som var tilstede. Henriksen ønsket alle lykke til med innspurten og jobben som nå gjenstår frem mot åpning i august 2019. 

Mye har skjedd på et år
Ordfører i Flesberg kommune, Oddvar Garås, tok et tilbakeblikk til det første spadetaket som ble tatt med en skafteløs spade 1. mars 2018. Siden den gangen har planene og visjonene konkretisert seg, og han informerte om at hele kommunestyret er stolte av det bygget som står her nå. 

En skattekiste for fremtiden
-Dette bygget har en rekke kvaliteter som dere alle kan være stolte av, poengterte prosjektleder fra WSP, Kristin Borander. 

Nye Flesberg skole er et forbilledlig løst skolebygg med idrettshall og svømmehall som har mange spennende løsninger på rom og funksjoner. Håndverkerne ble takket for kunnskapen og innsatsen de har lagt ned for å løse prosjektets ulike utfordringer, før Borander informerte om at prosjektet er i rute både tidsmessig og økonomisk. Borander avsluttet med å utbringe en skål for alle som har bidratt til byggingen av denne fremtidige skattekisten for idretten, lærere, elever og resten av lokalsamfunnet i Flesberg. 

Interesse for Flesberg
For entreprenøren har dette vært et innovativt, krevende og morsomt prosjekt med både nye og gode løsninger innen energi, teknikk og kombinasjonsbruk. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet fra omverdenen, og mange vil komme på besøk for å høre om bruken av massivtre, designprosessen og tekniske løsninger. –Det er sjelden det er så stor blest rundt et prosjekt, og stort sett bare skryt når de besøkende går ut igjen, sa Christian Molt Riise, teknisk sjef i Backe Stor-Oslo. – Det kan alle være stolte over. 

I tillegg takket han byggherren for laget, og for det gode samarbeidet 

En sikker sluttspurt
Som alle de foregående talerne, poengterte Molt Riise at prosjektet nå er på vei inn i en hektisk tid med høy produksjon. Han oppfordret til aktivt HMS-arbeid: -Ta vare på hverandre og bry deg om dine kollegaer på prosjektet. Og husk, har dere gått forbi noe så har dere akseptert det. Tør å si fra så det ikke skjer noe galt, for alle skal komme like hele hjem.

Etter god mat og mange fine ord, ble det gjennomført en befaring av bygget og arbeiderne gikk tilbake til sine respektive oppgaver.

God stemning og god mat i Stemningsmogen grendehus

God stemning og god mat i Stemningsmogen grendehus

 

Fra svømmehallen

Fra svømmehallen

 

Deltakerne på befaringen fikk se hvor mye ventilasjonsutstyr som trengs i det tekniske rommet til idrettshallen

Deltakerne på befaringen fikk se hvor mye ventilasjonsutstyr som trengs i det tekniske rommet til idrettshallen