Prosjektleder Kristin Borander (t.v.) og skoleutvikler Beate Aske Løtveit fikk mange verdifulle innspill under workshopen på Lampeland. Flesbergs lag og foreninger er klare i talen på hva de forventer av det nye anlegget som skal stå ferdig til skolestart i 2019.

25 representanter fra lag og foreninger var tirsdag 17. januar invitert til å komme med sine innspill til det nye skoleanlegget på Stevningsmogen. Og det manglet ikke på utfordringer som ble overlevert til prosjektledelsen.

Det er lagt opp til en bred involvering fra mange parter før de endelige planene for ny skole og flerbrukshall blir lagt i Flesberg. Tidligere har prosjektledelsen fått verdifulle innspill fra lærere, skoleansatte og elevene. Denne tirsdagen var det organisasjonslivet i Flesberg som kom med sine innspill.

– Skoleanlegget blir selve hjertet i bygda. Det blir så mye mer enn en skole og en hall. Anlegget kommer til å være viktig for hele lokalmiljøet, elever, lærere, lag og foreninger og hyttefolket. Derfor er det kjempeviktig for oss å få innspill til videre prosess, sier pedagog og skoleutvikler Beate Aske Løtveit i WSP AS. Det er WSP som har prosjektledelsen for den nye skolen.

Stor deltakelse
25 representanter fra lag og foreninger møtte opp på Lampeland Hotell. Det var folk fra helsesportslaget, sanitetsforeningen, Flesberg IL, idrettsrådet, skytterlag, skolekorps, Svene IL, malerklubben, frivillighetssentralen, 4H og FAU – i tillegg til representanter fra barnehagen, biblioteket og kulturkontoret.

Beate Aske Løtveit presenterte det eksisterende skisseprosjektet som foreligger, og som det skal jobbes videre med. Hun utfordret forsamlingen på hva de ønsker å bruke bygget til – både ute og inne, og hva som trengs av funksjoner for å få dette til.

Klare krav
Det manglet ikke på innspill fra de fremmøtte. Idretten var soleklare på mange punkter, og ga spesielt klar beskjed om at arealene til parkering må økes kraftig. De understreket også flere utfordringer med plassen i uteområdene og forholdet til eksisterende idrettsanlegg og logistikken rundt disse.

Roger Rustand (nærmest) og Roger Kjenås fra Svene IL hadde mange innspill og endringsforslag til skoleprosjektet. Nå skal uttalelsene deres inngå i det videre arbeidet med planleggingen av skolen og flerbrukshallen.

Barnehagen var opptatt av blant annet utearealene, og at barnehagen må være tilstrekkelig skjermet under byggeperioden.

Kulturfolket hadde flere kommentarer og ønsker. Blant annet rundt scenemulighetene – både i skolebygget og i flerbrukshallen. Det ble også understreket at kantine og kjøkkenkapasiteten må være stor nok.

Foreldregruppa og FAU tok til orde for at trafikksikkerheten på området må være god, og ikke minst at skolekapasiteten må være stor nok til å møte fremtidig befolkningsvekst. De var også opptatt av at utearealene blir tilpasset de ulike alderstrinnene blant elevene.

– Nå skal det lages en rapport som tar for seg funksjonsbeskrivelse og arealplan. Denne rapporten skal være ferdig i slutten av januar, og det er svært verdifullt å få alle disse viktige innspillene i forkant. De skal vi lytte til og bruke i den videre planleggingen, sier skoleplanlegger Beate Aske Løtveit.