Skoleutvikler Beate Aske Løtveit og prosjektansvarlig Kjetil Skillberg er meget godt fornøyde med innspillene de har fått i prosessen så langt.

Den første uken i 2017 har vært preget av fullt fokus på det nye skoleanlegget i Flesberg. Bred involvering fra de som skal bruke det nye anlegget er viktig for at prosessen skal bli vellykket.

– Slike workshops og møter med ulike brukergrupper er helt avgjørende for at resultatet skal bli bra. Det handler om forankring av behov og ikke minst et tidlig eierskap til prosessen vi nå skal gjennom på veien mot at Flesberg skal få ny skole og flerbrukshall i 2019, sier prosjektansvarlig Kjetil Skillberg i Kongsberg kommunale eiendom (KKE).

I to dager denne uken har mange brukergrupper vært innom Lampeland Hotell. Der har de blitt utfordret på hvilket innhold skolen skal ha med hensyn til blant annet læringsarenaer, fellesfunksjoner, sambruk med lokalmiljøet og skolegårdens utforming og innhold.

Flesbergs lærere og kulturkonsulent var først ut. Dagen etter kom en stor gruppe med elever fra alle trinnene i Flesberg-skolen. Skoleutvikler Beate Aske Løtveit fra prosjektlederselskapet WSP AS gjennomførte arbeidsøktene, og bød på både inspirasjon og klare utfordringer til deltakerne.

Fagarbeidere, assistenter, skolehelsetjenesten, administrasjon og skoleledelsen har også vært innom denne uken.

– Dette har vært flotte dager. Vi har fått svært mange spennende innspill og ønsker i forhold til hvordan det nye skoleanlegget skal bli. Alle forslagene er skrevet ned, og vil bli bruk aktivt i den videre jobben med utforming av prosjektet. Målet er at de som bidrar skal kjenne seg igjen i deler av planene når de foreligger i helt konkret form, sier skoleutvikler Beate Aske Løtveit.

Dagene på Lampeland er viktige for å kvalitetssikre prosessen videre. Vi kommer til å involvere ytterligere brukergrupper i tiden som kommer, sier prosjektansvarlig Kjetil Skillberg i KKE.

Ny skole og flerbrukshall på Stevningsmogen skal stå klar for elevene, lærerne de ansatte og hele Flesberg til skolestart i 2019.