Skoleplanlegger Beate Aske Løtveit fra prosjektlederen WSP AS ledet workshopen for Flesbergs lærere. Det var stor innsats og god stemning under gruppearbeidene.

Alle lærerne i Flesberg møttes til kick-off på Lampeland Hotell 3. januar. De ble kraftig utfordret på å beskrive hva de ser for seg at det nye skoleanlegget på Stevningsmogen skal inneholde når det står ferdig til skolestart i 2019.

Prosjektansvarlig Kjetil Skillberg i Kongsberg kommunale eiendom ønsket velkommen og ga raskt ordet til Flesbergs rådmann Jon Gjæver Pedersen. Rådmannen understreket at dette er en viktig dag på veien mot den nye skolen, og han hadde en klar oppfordring til kommunens lærere:

– Legg alt deres beste i disse timene vi skal jobbe her i dag. Dette er spennende og veldig viktig, sier Jon Gjæver Pedersen.

Rådmann i Flesberg Jon Gjæver Pedersen manet sine tropper til å gi det beste av seg selv under planleggingsmøtet for den nye skolen.

Inspirasjon
Prosjektledelsen for byggingen av skole og flerbrukshall på Stevningsmogen gjøres av selskapet WSP AS. I WSP jobber pedagog og skoleutvikler Beate Aske Løtveit. Hun ledet lærerne gjennom en spennende workshop.

Innledningsvis holdt hun et inspirasjonsforedrag for å vise at et læringsmiljø ikke nødvendigvis er et tradisjonelt klasserom.

– Et nytt bygg gir noen spennende muligheter for læringsmiljøet. Muligheter vi kanskje ikke har i de gamle bygningene. Husk at vi nå ikke skal bygge for gårsdagen, ikke for i dag, men for fremtiden, sier hun.

Aske Løtveit viste eksempler på utradisjonelle rom hvor elever og lærere jobber på nye spennende måter. Det handler om både fysisk utforming av klasserommene, innredningstyper, farger, tekniske løsninger og fasader som er lang unna det mange tenker på i forhold til et skolebygg.

Engasjerte
Over 40 av Flesbergs lærere deltok med stor entusiasme under workshopen.

Skoleutvikler Beate Aske Løtveit delte lærerne inn i grupper på seks, og ga svært konkrete oppgaver som skulle besvares. Blant annet fikk lærerne, og ordfører Oddvar Garaas som også deltok, spørsmål om hva de ønsker å gjøre mer av eller annerledes i den nye skolen. Og som oppfølging måtte gruppene svare på hvilke læringsmiljøer de trenger for å oppnå sine ønsker.

Det manglet ikke på innspill og engasjement under gruppearbeidet. Alle svar og innspill ble behørig notert ned, og skal bli et viktig grunnlag for kvalitetssikringen i planleggingen av den nye skolen.

Lærerne gjorde også en betydelig jobb med å komme med sine innspill rundt det store allrommet som planlegges i skolebygget, og som omtales som skolens hjerte. Allrommet blir trolig en viktig arena for faglige, sosiale og kulturelle arrangement – både i skolesammenheng, men også for nærmiljøet i Flesberg.

Under kick-off-arrangementet ble det også drøftet og debattert utforming, funksjonalitet og plassering av skolens spesialrom som for eksempel kantine, skolekjøkken, musikkrom, kunst- og håndverksrom, naturfagsrom og bibliotek.

– Jeg er veldig godt fornøyd med innsatsen og tankene som kom her i dag. Dette er faktisk utrolig viktige forutsetninger for at prosessen med ny skole skal bli vellykket, sier Beate Aske Løtveit.