Denne nettsiden er opprettet for at alle som ønsker det kan følge utviklingen i prosjektet med byggingen av ny skole og flerbrukshall på Stevningsmogen.

Vi vil gjennom hele prosessen komme med informasjon om prosjektets ulike faser og fremdrift.

Nettsiden vil også fungere som en informasjonsbase for kommunens innbyggere i dette prosjektet. Informasjonsmøter og innspillsmuligheter vil bli kunngjort her.

Etter hvert vil vi også publisere arkitektens tegninger av bygningene som skal settes opp. Det vil også bli tatt dokumentariske fotografier og videoklipp som skal vise hvordan den nye skolen og hallen tar form.