På dette bildet banker ordfører Oddvar Garaas klubba i bordet under kommunestyremøtet i Flesberg 15. desember 2016. Dette markerer starten på bygging av ny skole og flerbrukshall på Stevningsmogen.

Vedtaket i kommunestyret var enstemmig. Det betyr at alle de folkevalgte stiller seg bak at den nye skolen og flerbrukshallen i Flesberg skal bygges på Stevningsmogen. Det var god stemning i kommunestyret i Flesberg denne ettermiddagen. Mange politikere tok ordet og snakket svært varmt om den store utbyggingen. Da ordføreren lot klubba falle, brøt det ut spontan applaus blant de folkevalgte.

Byggingen av ny skole og flerbrukshall er den største investeringen i Flesberg kommune noensinne. Utbyggingen vil koste i overkant av 247 millioner kroner.

420 elever
Skolen som skal bygges er for alle grunnskoleelevene i Flesberg fra 1. til 10. trinn. Den vil bygges for halvannen parallell – det vil si med en kapasitet på 15 klasser. Totalt blir skolen dimensjonert for 420 elever, og den vil bli på 4.800 kvadratmeter.

Ved siden av skolen skal det bygges en flerbrukshall. Hallen skal ha spilleflate tilsvarende en håndballbane (20 ganger 40 meter). Hallen skal inneholde tribuner, garderobeanlegg og det er satt av plass til trimrom/treningsstudio. Totalt planlegges hallen å bli på 1.750 kvadratmeter.

Klar i 2019
Det er Flesberg kommune som er oppdragsgiver, og kommunen har inngått en avtale med Kongsberg kommunale eiendom KF for å ivareta byggherrefunksjonen.

Nå starter planleggingen for fullt. Skolen og flerbrukshallen skal stå ferdig for elevene til skolestart i august 2019.

Svømmehall?
I forstudiene til prosjektet er det også sett på mulighetene for å bygge en svømmehall på Stevningsmogen. Foreløpig er det ikke avklart om svømmehallen blir bygget. Det er imidlertid en opsjon i anbudsdokumentene som tar høyde for svømmehall. Spørsmålet om finansiering av svømmehallen vil bli avgjørende. Svømmehallen ønskes eventuelt med konkurransemål på 21 ganger 25 meter.